ZALOGUJ SIĘ

dalej

Kto czyta z Bajduszkiem?

Kącik dla nauczyciela

Drodzy Nauczyciele,

 

ankiety przeprowadzane wśród dzieci i nauczycieli, raporty bibliotek o słabym stanie czytelnictwa oraz niezadowalające wyniki w zakresie opanowania technik czytania spowodowały konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia zainteresowania uczniów książką. W ten sposób zrodził się pomysł stworzenia portalu czytelniczego dla dzieci i młodzieży, czyli Akademii Czytelnika.

 

Powstaniu programu przyświecały głównie następujące cele:

  • rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książkę
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • rozwój kompetencji czytania ze zrozumieniem
  • kontrola wyników czytania (wgląd nauczyciela)
  • współpraca wszystkich zainteresowanych edukacją dzieci: rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów.

Program oferuje pytania do książek różnego typu: beletrystyki, poezji, komiksów, leksykonów itd. Wśród tych pozycji uczniowie znajdą zarówno lektury jak i książki hobbystyczne.

 

Sam program oferuje o wiele więcej niż tylko „suche" odpowiadanie na pytania do książek.

Z jednej strony proponuje współpracę z portalem polegającą np. na zamieszczaniu przez uczniów recenzji o przeczytanej książce.

Z drugiej strony, przy odrobinie inwencji ze strony Państwa, nauczycieli, program, przez który prowadzi Bajduszek - dobry duszek Akademii Czytelnika, może stać się instrumentem przydatnym w codziennej pracy z uczniem.

 

Co to znaczy? Możliwości jest nieskończenie wiele:

  • wykorzystanie zestawów pytań na lekcji (np. w pracy indywidualnej lub grupowej)
  • wspólne (lub w parach) układanie pytań do nowej ciekawej książki (której nie ma jeszcze w programie)
  • zorganizowanie np. raz w miesiącu lekcji „Czytamy z Bajduszkiem", "Lekcja w Akademii"
  • urządzenie w klasie kącika czytelniczego (nawet z miejscem do wypoczynku) itd.

Oddając program w Państwa ręce, wierzymy, że przyniesie on wiele korzyści zarówno Państwu jak i uczniom.

Dbając o optymalizację portalu, przez cały czas pozostajemy otwarci na wszelkie słowa krytyki (tak pozytywnej jak i negatywnej), Państwa opinie i spostrzeżenia.

 

Życzymy owocnej pracy i miłej zabawy

 

redakcja portalu