ZALOGUJ SIĘ

dalej

Kto czyta z Bajduszkiem?

REGULAMIN

Program zamieszczony na stronach portalu Akademia Czytelnika

jest ofertą wydawnictwa Inter-Nauka Sp. z o.o.

 

>> Grudniowa akcja promocyjna dla wszystkich szkół

– CZYTAMY Z BAJDUSZKIEM!

Wszystkie zarejestrowane w grudniu szkoły otrzymują licencję korzystania z portalu na cały rok 2015 za darmo!  <<

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU AKADEMIA CZYTELNIKA

 

1. CEL

 

Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do częstszego sięgania po książkę, zmierzające do wyrobienia nawyku czytania i do poprawy stanu czytelnictwa wśród najmłodszej grupy społeczeństwa.

Program stanowi narzędzie w pracy pedagogicznej nauczyciela oraz innych osób związanych z oświatą i wychowaniem (np. bibliotekarzy).

 

2. UŻYTKOWNICY/GRUPA DOCELOWA

 

Program skierowany jest do szkół, bibliotek, kółek czytelniczych i przeznaczony do użytku dla uczniów i nauczycieli (nazywanych w dalszej części regulaminu użytkownikami).

 

3. ZAKUP I KORZYSTANIE Z LICENCJI PROGRAMU

 

Korzystanie z programu możliwe jest po wykupieniu licencji przez daną instytucję. Obecnie dostępne są dwa rodzaje licencji.

 • Licencja dla szkoły - uprawnia do korzystania z programu wszystkich uczniów w szkole.
 • Licencja dla gminy - uprawnia do korzystania z programu uczniów wszystkich szkół należących do gminy. Warunkiem udzielenia tej licencji jest przystąpienie do programu wszystkich szkół podstawowych danej gminy.

Dostęp do programu aktywowany jest po skontrolowaniu danych i uiszczeniu opłaty licencyjnej.

 

4. DZIAŁANIE PROGRAMU

 1. Uczeń czyta w domu książkę (powieść, opowiadanie, komiks, wiersz; lekturę bądź inną dowolną książkę).
 2. Loguje się do programu.
 3. Wyszukuje wybraną pozycję w katalogu książek.
 4. Rozpoczyna quiz, odpowiadając na poszczególne pytania.
 5. Za każdą poprawną odpowiedź zdobywa jeden punkt, a za udzielenie fałszywej odpowiedzi - traci punkt. Istnieje również możliwość pominięcia pytania.
 6. Wszystkie punkty zdobyte w ciągu roku sumują się na osobistym koncie każdego ucznia.

Zestawy pytań skonstruowane są na zasadzie multiple choice, tzn. testów wielokrotnego wyboru. Odpowiadając na pytania do przeczytanej książki, uczeń zdobywa punkty. Dzięki takiemu elementowi zabawy program zyskuje w oczach dziecka na atrakcyjności. Zbieranie punktów trwa przez cały rok, a uczeń ma możliwość sprawdzenia, które książki już przeczytał i ile uzyskał punktów.

 

Jedną z głównych zalet prezentowanego portalu jest kontrola wyników pracy ucznia z programem przez jego nauczyciela. W ten sposób nauczyciel ma możliwość obserwacji i oceny aktywności czytelniczej poszczególnych uczniów jak również całej klasy.

 

 

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

5.1. Dane osobowe

Aby korzystać z programu, użytkownik musi posiadać nazwę użytkownika i hasło dostępu, które uzyskuje po wykupieniu licencji,  W tym celu pobierane są następujące dane:

 • szkoła – adres, e-mail szkoły, imię i nazwisko dyrektora
 • nauczyciel – imię i nazwisko, e-mail (nauczyciel musi zostać zgłoszony przez dyrektora szkoły)
 • uczeń – imię lub nick (konto ucznia zakłada nauczyciel, podając jedynie jego imię)

Użytkownik korzystający z portalu czytelniczego pozostaje anonimowy. W chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane np. jako autor quizu, ujawnione zostaje jego imię i nazwisko.

 

5.2. Przechowywanie i wykorzystanie danych

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie redaktor prowadzący, zobowiązany do przestrzegania tajemnicy handlowej.

Użytkownik może w dowolnej chwili poprosić o usunięcie lub zmodyfikowanie swoich danych.

Na podstawie uzyskanych informacji tworzone są zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim, jednak nie umożliwiają one identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Zaznaczamy, że www.akademiaczytelnika.pl jest portalem czytelniczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dlatego zwracamy się z prośbą do rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z zawartością stron przed udzieleniem zgody na korzystanie dzieci z programu.

 

6. REGULACJA ILOŚCI KONT

 

Każdy z użytkowników (uczeń, jak i nauczyciel) może mieć tylko jedno konto na stronach portalu.

O ile nauczyciel występuje w charakterze autora quizów, może otrzymać dodatkowy dostęp do programu i drugie konto (jako autor pytań). Uczeń, który zechce ułożyć pytania do książki, kontaktuje się z redakcją poprzez swojego nauczyciela.

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 

Zawartość portalu czytelniczego chroniona jest prawem autorskim.

 

Materiały znajdujące się na stronach portalu Akademia Czytelnika są publikacjami stworzonymi przez redakcję, a prawa do nich są własnością wydawnictwa Inter-Nauka Sp. z o.o.

Używanie tych materiałów bez pisemnej zgody redakcji programu jest złamaniem prawa autorskiego w sensie prawa polskiego i międzynarodowego.

 

Żadna część portalu (zestawy pytań, teksty, dokumenty, pliki, zdjęcia, układy graficzne, grafiki, gry itp.) nie może być powielana lub rozpowszechniana w formie i sposób inny niż przewidziany regulaminem. Dotyczy to zwłaszcza elektronicznego lub mechanicznego wykorzystywania danych łącznie z kopiowaniem, drukowaniem, nagrywaniem lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody wydawnictwa Inter-Nauka.

 

Naruszenie praw autorskich przez użytkownika wiąże się z odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego i przepisach prawa prasowego.

 

Konta osób, które kopiują zawartość portalu czytelniczego na lokalny dysk, korzystają z programów lub robotów masowo indeksujących strony oraz w inny sposób atakują lub przeciążają serwer, będą niezwłocznie usuwane! Dostęp tych osób do portalu będzie bezwzględnie blokowany. Serwer podlega całodobowemu monitoringowi.

 

7.1. Prawa autorskie do quizów

 

Układaniem i redagowaniem zestawów pytań (quizów) do książek zajmuje się zespół redakcyjny.

 

Autorem pytań może zostać również użytkownik programu, tzn. uczeń lub nauczyciel, lub w wyjątkowych przypadkach inna osoba związana ze szkolnictwem, która będzie uczestniczyła w tworzeniu programu jedynie w charakterze autora quizów. Z chwilą nadesłania zestawu pytań do redakcji Akademii Czytelnika, ich autor przekazuje prawa autorskie do tego zestawu na rzecz wydawnictwa Inter-Nauka Sp. z o.o.

 

Redakcja Akademii Czytelnika zastrzega sobie prawo do redagowania i edycji dostarczonych materiałów (zestawów pytań).

 

Redakcja programu może odmówić opublikowania zestawu pytań bez podania przyczyn.

 

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Aby poprawnie korzystać z zawartości serwisu zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek (np. Internet Explorer, FireFox, Opera) z włączoną obsługą JavaScript i cookie. Portal został tak skonstruowany, aby działał również na nietypowych lub starszych przeglądarkach, choć może się zdarzyć, że w ich przypadku działanie wybranych funkcji może być niezadowalające.

 

9. REKLAMA NA STRONACH PORTALU

 

Portal Akademia Czytelnika jest absolutnie wolny od jakiejkolwiek reklamy.

 

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Redakcja portalu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie, jednak nie może zagwarantować, iż portal będzie działał nieprzerwanie i bezbłędnie. W żadnym przypadku redakcja nie przejmuje odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku korzystania z informacji zawartych na stronach portalu ani za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron portalu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian zawartości portalu czytelniczego i poszerzenia jego objętości.

 

Redakcja programu Akademia Czytelnika zastrzega sobie również prawo do zmian niniejszego regulaminu w każdej chwili bez powiadamiania użytkownika o zmianach. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.